HALAL EXPERTISE

Uw partner in halal-certificatie

Certificeer uw producten in 5 stappen en krijg toegang tot nieuwe markten!

Herziening van de aanvraag
Vul het aanvraagformulier in en verstuur het per e-mail
HALAL EXPERTISE zal een ontvangstbevestiging sturen en u informeren over de procedure.
Aanvaarding van het contract
Er wordt een overeenkomst tussen de partijen ondertekend, waarin de duur van het contract, de te volgen regels, de wijze van levering van de halal-certificaten (per badge, jaarlijks) en de vergoedingen worden vastgesteld;
De factuur wordt opgesteld.
Verstrek de gevraagde informatie
- Lijst van gebruikte grondstoffen en hun bewijsstukken (gegevensblad of halal-certificaat, indien beschikbaar);
- Het productieproces (stroomschema);
- De lijst van in de productielijn gebruikte reinigings- en ontsmettingsmiddelen en hun gegevensbladen;
- De lijst van de op de productielijn gebruikte H1-smeermiddelen en hun gegevensbladen;
- De primaire verpakkingen en hun technische fiche
Documentbeoordeling
- Een eerste verificatie van de documentatie wordt uitgevoerd. Als er geen opmerkingen zijn, wordt voorgesteld om over te gaan tot de volgende stap;
- Als non-conformiteiten worden waargenomen in de documentatie, stelt Halal Expertise voor om alternatieven te vinden
Controle ter plaatse
Er wordt een audit ter plaatse georganiseerd om na te gaan of het halalproductieproces aan de eisen voldoet. De conclusies van het auditverslag worden binnen 4 dagen verzonden. Indien de certificering door de auditor wordt aanbevolen, wordt het halal-certificaat na het beoordelings- en besluitvormingsproces afgegeven.

Verificatie en certificering vinden plaats overeenkomstig de richtsnoeren van de CAC/GL 24-1997 (Codex Alimentarius).
Halal Expertise baseert haar eisen op verschillende halal-normen en religieuze opvattingen.
Onze organisatie verwijst ook naar ISO17065 – Eisen voor instellingen die producten, processen en diensten certificeren.
Wij werken ook met ISO 17025 gecertificeerde laboratoria (voor monsters die tijdens audits ter plaatse worden genomen).