HALAL EXPERTISE

Uw partner in halal-certificatie

Halal dieetwetten – Verbod op bloed/alcohol/gifstoffen.

Share This Post

Volgens de Koranverzen is het bloed dat uit een dier vloeit wanneer het wordt geslacht, verboden voor consumptie. Dit omvat bloed van zowel dieren met als zonder vergunning. Vloeibaar bloed wordt over het algemeen niet te koop of voor consumptie aangeboden, ook niet door niet-moslims, maar er zijn wel producten verkrijgbaar die van en met bloed zijn gemaakt, zoals bloedplasma-eiwitten. Moslimgeleerden zijn het erover eens dat alles wat gemaakt is van dierlijk bloed, inclusief vis, onaanvaardbaar is. Producten zoals bloedworst en ingrediënten zoals bloedalbumine zijn ofwel haram of, in het beste geval, dubieus, en moeten bij de samenstelling van producten worden vermeden.

Het gebruik van alcoholische dranken en andere bedwelmende middelen is volgens de Koran als volgt verboden

O gij die gelooft! Sterke drank, gokken, afgoden en pijlen van waarzeggerij zijn slechts een schande van Satans werk. Laat ze links liggen zodat je kunt slagen.
Hoofdstuk V, vers 90
De duivel zoekt slechts vijandschap en haat onder u te zaaien door sterke drank en gokken en u af te keren van de gedachtenis aan Allah en Zijn aanbidding. Dus zou je iets gedaan hebben?
Hoofdstuk V, vers 91
Het Arabische woord voor alcohol in de Koran is khamr, wat betekent wat gegist is, en niet alleen betrekking heeft op alcoholische dranken zoals wijn, bier, whisky of brandewijn, maar ook op alle dingen die bedwelmen of het denkproces beïnvloeden. Hoewel toegevoegde alcohol niet is toegestaan in dranken zoals frisdranken, kan de kleine hoeveelheid alcohol uit voedselingrediënten worden beschouwd als een onzuiverheid en dus worden genegeerd. Synthetische alcohol of graanalcohol kan worden gebruikt bij de verwerking van levensmiddelen voor extractie, precipitatie, oplossing en andere doeleinden, zolang de hoeveelheid alcohol die in het eindproduct achterblijft zeer gering is, gewoonlijk minder dan 0,1%. Elk invoerend land heeft echter zijn eigen richtsnoeren die door de exporteurs moeten worden begrepen en strikt moeten worden nageleefd.

Er zijn geen beperkingen op koken in de Islam, zolang het koken vrij is van haram voedsel en ingrediënten. Het is niet nodig om twee sets keukengerei te houden, één voor vlees en één voor zuivel, zoals bij koosjer.

In levensmiddelenbedrijven moet het haram materiaal worden gescheiden van het halal materiaal. De voor niet-halal producten gebruikte apparatuur moet grondig worden gereinigd met behulp van passende technieken van zuren, basen, detergenten en warm water. In het algemeen zijn koosjere reinigingsprocedures ook geschikt voor halalproducten. Als de apparatuur wordt gebruikt voor haram producten, moet deze goed worden schoongemaakt, soms met een schurend materiaal, en vervolgens door een mosliminspecteur worden gezegend door zevenmaal met heet water te spoelen.

Een algemene regel van Islamitische Shairah is dat het haram is voor de moslim om iets te eten of te drinken dat zijn dood kan veroorzaken, hetzij snel of geleidelijk, zoals vergif, of stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid of schadelijk zijn voor zijn lichaam. Het is ook haram om grote hoeveelheden van een stof te eten of te drinken als grote hoeveelheden ervan ziekten veroorzaken. Inderdaad, de moslim is niet helemaal zijn eigen meester, hij is ook een aanwinst voor zijn religie en zijn Ummah, en zijn leven, gezondheid, rijkdom en alles wat Allah hem geschonken heeft zijn een vertrouwen dat hij niet mag verminderen. Zegt Allah (S.W.T.)

En doodt uzelf niet, want Allah is u genadig.
An-Nisa; Vers 29
v

More To Explore