HALAL EXPERTISE

Uw partner in halal-certificatie

Halal dietarische wetten – algemeen aanvaarde beginselen betreffende Halal en Haram.

Share This Post

De halalvoedingswetten bepalen welke voedingsmiddelen geoorloofd of toegestaan zijn voor moslims. Deze wetten zijn te vinden in de Koran en de boeken van de hadith (de overleveringen van de Profeet Mohammed S.A.W.). De islamitische wet wordt Sharia genoemd en is in de loop der jaren door moslimgeleerden geïnterpreteerd. De basisbeginselen van het islamitisch recht blijven gedefinieerd en onveranderd. De interpretatie en toepassing ervan kunnen echter veranderen naar gelang van tijd, plaats en omstandigheden. Onderwerpen die door moslimgeleerden worden behandeld zijn biotechnologie, onconventionele bronnen van ingrediënten, synthetische materialen en innovaties in het slachten van dieren en de verwerking van vlees.

Hoewel veel moslims in de VS koosjer voedsel kopen, zoals hieronder zal worden besproken, voldoet dit voedsel niet altijd aan de behoeften van de moslimconsument. De meest voorkomende bezwaren van moslimconsumenten die overwegen koosjere producten te kopen, zijn het gebruik van diverse twijfelachtige gelatines in producten die door meer inschikkelijke kosjere autoriteiten worden geproduceerd en het gebruik van alcohol bij het koken en als drager voor aroma’s.

De halal dieetwetten hebben betrekking op de volgende vijf onderwerpen, die op één na allemaal tot het dierenrijk behoren:

Geen dieren toegestaan

Verbod op bloed

Methode van slachten en zegenen

Verbod op aas

Verbod op bedwelmende middelen

Islamitische dieetwetten zijn afgeleid van de Koran, een geopenbaard boek, de hadiths, de overleveringen van de Profeet Mohammed S.A.W., en door extrapolatie en deductie uit de Koran en hadiths door islamitische juristen. In de Koran staat:

Het is u verboden aas, bloed en varkensvlees te eten, hetgeen aan een ander dan Allah is opgedragen, hetgeen is gewurgd, hetgeen door slagen is gedood, hetgeen van een hoogte is gevallen, hetgeen door horens is gedood en hetgeen door wilde dieren is verslonden, behalve hetgeen gij geoorloofd acht en hetgeen aan afgoden is geofferd. En (het is verboden) te zweren bij de pijlen der waarzeggerij. Het is een gruwel. Vandaag zijn de ongelovigen wanhopig om uw religie te schaden. Dus vrees hen niet, vrees Mij. Op deze dag heb Ik jullie godsdienst voor jullie voltooid en Mijn gunst aan jullie voltooid en Ik heb voor jullie AL-ISLAM als jullie godsdienst gekozen. Wie door honger en niet door wilskracht wordt gedwongen een zonde te begaan, zie, Allah is Vergevensgezind, Genadevol.
Hoofdstuk V, Vers 3
De Koran zegt ook:

O gij die gelooft! Mangez des biens dont Nous vous avons pourvus, et rendez grâce à Allah, si c’est bien Lui que vous adorez.
Hoofdstuk II, vers 172
Elf algemeen aanvaarde beginselen van halal (toegestaan) en haram (verboden) in de islam leiden moslims in hun gebruikelijke praktijken:

Het basisprincipe is dat alles wat door Allah geschapen is toegestaan is, met een paar uitzonderingen die verboden zijn. Deze uitzonderingen omvatten varkensvlees, bloed, vlees van dieren die zijn gestorven door een andere oorzaak dan de juiste slachting, voedsel dat is opgedragen of verteerd aan iemand anders dan Allah SWT, alcohol en bedwelmende middelen.

Het recht om wettig en onwettig te maken is het recht van Allah alleen. Het recht om wettig en onwettig te maken is het recht van Allah alleen.

Verbieden wat is toegestaan en toestaan wat is verboden komt neer op het toekennen van menselijke deelgenoten aan Allah. Het is een zonde van de hoogste graad die iemand uit de sfeer van de Islam haalt.

De fundamentele redenen voor het verbod van bepaalde dingen zijn onreinheid en schadelijkheid. Een moslim wordt niet geacht precies te vragen waarom of hoe iets onrein of schadelijk is in wat Allah SWT heeft verboden. Er kunnen voor de hand liggende redenen en duistere redenen zijn. Voor een wetenschappelijk ingesteld persoon kunnen enkele voor de hand liggende redenen zijn:

La charogne et les animaux morts sont impropres à la consommation humaine car le processus de décomposition entraîne la formation de produits chimiques nocifs pour les humains (1).

Het bloed dat uit een dier wordt afgetapt bevat schadelijke bacteriën, stofwisselingsproducten en toxines (2).

Varkens dienen als vector voor pathogene wormen die het menselijk lichaam binnendringen. Infecties met Trichinella spiralis en Traenia solium zijn niet ongewoon (3).

De vetzuursamenstelling van varkensvet is onverenigbaar gebleken met die van menselijk vet en menselijke biochemische systemen (4).

La composition en acides gras de la graisse de porc s’est avérée incompatible avec celle de la graisse humaine et des systèmes biochimiques humains (4).

Deze en soortgelijke verklaringen kunnen voor een leek redelijk lijken, maar worden twijfelachtiger wanneer zij door wetenschappers worden onderzocht. Als vlees van dode dieren werd verboden vanwege de schadelijke chemicaliën in rottend vlees, dan zou dode vis ook verboden zijn. Als varkensvlees trichinen bevat, kan rundvlees E. coli bevatten. Si la graisse de porc est mauvaise, les acides gras trans le sont aussi. Als varkensvet slecht is, dan zijn transvetzuren dat ook.

 1. Wat toegestaan is, is voldoende en wat verboden is, is overbodig. Allah heeft alleen die dingen verboden die onnodig of overbodig zijn, terwijl hij betere alternatieven biedt. Mensen kunnen beter overleven en leven zonder ongezond aas, ongezond varkensvlees, ongezond bloed en de wortel van vele ondeugden – alcohol – te consumeren.
  Alles wat het verbodene bevordert, is zelf verboden. Als iets verboden is, is alles wat ertoe leidt ook verboden.
  Het is verboden het onwettige als wettig voor te stellen. Het is illegaal om zwakke excuses te gebruiken voor het consumeren van iets wat verboden is, zoals het drinken van alcohol om zogenaamde medische redenen.
  Het is illegaal om zwakke excuses te gebruiken voor het consumeren van iets wat verboden is, zoals het drinken van alcohol om zogenaamde medische redenen. Wanneer de toegestane handeling van een gelovige gepaard gaat met een goede intentie, wordt zijn handeling een daad van aanbidding. In het geval van haram blijft het haram, ongeacht de goede bedoeling of het eerbare doel. De Islam keurt het gebruik van een haram middel om een prijzenswaardig doel te bereiken niet goed. De Islam keurt het gebruik van een haram middel om een prijzenswaardig doel te bereiken niet goed. De islamitische wetten vereisen dat het recht alleen met rechtvaardige middelen wordt gewaarborgd.
  Twijfelachtige dingen moeten worden vermeden. Er is een grijs gebied tussen wat duidelijk legaal en wat duidelijk illegaal is. Dit is het gebied van “wat twijfelachtig is”. De islam beschouwt het als een daad van vroomheid voor moslims om dubieuze zaken te vermijden, om weg te blijven van het onwettige. De Profeet Mohammed zei: “Het halal is duidelijk en het haram is duidelijk. Tussen beide zijn er twijfelachtige zaken waarvan men niet weet of ze halal of haram zijn. Hij die ze vermijdt om zijn godsdienst en eer te beschermen is veilig, terwijl als iemand zich met een van deze bezighoudt, hij misschien iets haram doet.”
  Illegale dingen zijn voor iedereen in gelijke mate verboden. Islamitische wetten zijn universeel van toepassing op alle rassen, geloofsovertuigingen en geslachten. Er is geen speciale behandeling voor een bevoorrechte klasse. In feite bestaan er in de Islam geen bevoorrechte klassen; daarom is de kwestie van voorkeursbehandeling niet aan de orde. Dit beginsel geldt niet alleen tussen moslims onderling, maar ook tussen moslims en niet-moslims.
  Noodzaak dicteert uitzonderingen. La nécessité impose des exceptions. Tegelijkertijd is de Islam niet ongevoelig voor de eisen van het leven, voor de omvang ervan, noch voor de menselijke zwakheid en het vermogen om deze aan te kunnen. Een moslim mag, onder dwang van de noodzaak, een verboden voedingsmiddel eten in voldoende hoeveelheid om de noodzaak op te heffen en zo te overleven (6).
 2. Referentie:

Awan, J.A. 1988. Islamitische spijswetten : filosofie van het verbod op onwettig voedsel, Sci. Technol. Islam. Wereld, 6(3), 151.

Hussaini, M.M. en Sakr, A.H. 1983. Islamic Dietary Laws and Practices, Islamic Food and Nutrition Council of America, Bedford Park, IL.

Awan, J.A. 1988. Islamitische spijswetten : filosofie van het verbod op onwettig voedsel, Sci. Technol. Islam. Wereld, 6(3), 151.

Sakr, A.H. 1991. Le porc : Possible Reasons for its Prohibition, Stichting voor Islamitische Kennis, Lombard, IL.

Al-Qaradawi, Y. 1984. Het geoorloofde en verbodene in de Islam, The Holy Quran Publishing House, Beyrouth, Liban. Awan, J.A. 1988. Islamitische spijswetten : filosofie van het verbod op onwettig voedsel, Sci. Technol. Islam. Wereld, 6(3), 151.

Regenstein, J.M. en Chaudry, M. 2001. Een korte inleiding tot enkele praktische aspecten van de koosjere en halal-wetgeving voor de pluimvee-industrie, in Poultry Meat Processing, Sams, A.R., ed, CRC Press, Boca Raton, FL. Riaz, M.N. 1999a. Halal food processing and marketing, in 10th World Congress of Food Science and Technology, Book of Abstracts, Australian Institute of Food Science and Technology, Sydney, blz. 44.

More To Explore