HALAL EXPERTISE

Uw partner in halal-certificatie

Halal Systeem

Share This Post

Het Halal Assurance System (HAS) is een geïntegreerd beheersysteem dat wordt ontwikkeld, uitgevoerd en onderhouden om materialen, productieprocessen, producten, menselijke hulpbronnen en procedures te beheren teneinde de duurzaamheid van het Halal-productieproces in overeenstemming met de Halal-eisen te handhaven.


HAS beginselen
Détermination des points critiques halal
Ontwikkeling en verificatie van het organigram
Uitvoering van controlemaatregelen
Ontwikkeling van corrigerende maatregelen
Documentatiesysteem en archiefbeheer
Procesverificatie
Het halal-handboek moet de volgende 11 criteria bevatten
1. Halal beleid
2. Halal Management Team
3. Opleiding en onderwijs
4. Materiaal
5. Product
6. Productiefaciliteit
7. Schriftelijke procedures voor kritische activiteiten
8. Traceerbaarheid
9. Behandeling van producten die niet aan de criteria voldoen
10. interne controle
11. Beoordeling van het management

More To Explore